โทรสอบถามด่วน 02-690-8538 ,02-691-9211-2

Accessories
Sort by:
Accessories
ไซเรน และ อุปกรณ์เสริม
Smart GSM+SMS GPRS+3G M2M RTU
CodeMH-S270
Average RatingRate it!(0)
GSM SMS controller สำหรับ งานควบคุมเฝ้าระวังและแจ้งเตือน 
GSM/SMS/GPRS ALARM CONTROLLER
CodeMRTU5011
Average RatingRate it!(0)
ชุด GSM SMS ALARM คอนโทรลเลอร์  รองรับงาน ด้าน ระบบแจ้งเหตุระยะไกล ,งานควบคุมระบบต่างๆ  ผ่านเครื่อข่ายGSM  (Remote alarm and Control Application)
GSM/SMS/GPRS CONTROLLER 4 INPUT
CodeMRTU5010
Average RatingRate it!(0)
GSM SMS Alarm คอนโทรลเลอร์ แบบ 4 อินพุท 4 เอ้าท์พุท รองรับงาน ด้าน ระบบแจ้งเหตุระยะไกล ,งานควบคุมระบบต่างๆ  ผ่านเครื่อข่ายGSM  (Remote alarm and Control Application)
GSM Remote Controller
CodeMRTU-5018
Average RatingRate it!(0)
GSM SMS Temperature Alarm Controller สั่งงานเปิดปิด ระบบ หรือ RELAY ด้วย Free Call 
เป็น ชุดควบคุมอย่างง่าย สามารถโปรแกรม I/O ตามเงื่อนไข มี Temperature Sensor ภายในเครื่อง 

GSM SMS Controller
CodeS130
Average RatingRate it!(0)
GSM SMS controller สำหรับ งานควบคุมเฝ้าระวังและแจ้งเตือน  รองรับการแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ช่วยให้ทราบจุดเกิดเหตุจากการแจ้งเตือน    โทรแจ้ง 5 เบอร์ ส่ง SMS 3 เบอร์