โทรสอบถามด่วน 02-690-8538 ,02-691-9211-2 : LINE : agbltech
Fire Panel 2 Wire
Sort by:
Fire Panel 2 Wire
ตู้ Fire alarm  2 Wire  
ในระบบแจ้งเตือน ตรวจจับไฟไหม้
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 10 โซน Fire Alarm Control Panels 10 Zone
CodeSFP-10UDE
Average RatingRate it!(0)
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 10 โซน Fire Alarm Control Panels 10 Zone มาครฐาน UL
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 5 โซน Fire Alarm Control Panels 5 Zone
CodeSFP-5UDE
Average RatingRate it!(0)
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 5 โซน Fire Alarm Control Panels 5 Zone มาครฐาน UL
ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ไร้สาย Wireless Fire alarm
CodeMH-4104F1
Average RatingRate it!(0)

Wireless Smoke Detector ไร้สาย ส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยัง Control panel แบบไร้สาย
พร้อมแจ้งเตือนไปยัง ไซเรน และ โทรออก หรือ SMS ไปยังหมายเลข ที่เราโปรแกรมไว้

16 Zone Fire Alarm Control Panel
CodeCK-1016
Average RatingRate it!(0)
16 Zone Fire Alarm Control Panel  แบบ 24 Volt, 4/8/16 Zone Class B  Conventional Fire Alarm Control Panel ออกแบบมาตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้งานและ  ULC codes
รองรับงาน ขาดเล็ก ถึงกลาง
4 Zone Fire Alarm Control Panel
CodeMH-1004
Average RatingRate it!(0)
4 Zone Fire Alarm Control Panel  แบบ 24 Volt, 4/8/16 Zone Class B  Conventional Fire Alarm Control Panel ออกแบบมาตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้งานและ  ULC codes
รองรับงาน ขาดเล็ก ถึงกลาง
8 Zone Fire Alarm Control Panel
CodeMH-1008
Average RatingRate it!(0)
Fire Alarm Control Panel  แบบ 24 Volt, 4/8/16 Zone Class B  Conventional Fire Alarm Control Panel ออกแบบมาตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้งานและ  ULC codes
รองรับงาน ขาดเล็ก ถึงกลาง
Mini Conventional Fire Alarm Control Master Panel
CodeCP1002M
Average RatingRate it!(0)
ตู้ควบคุม ในระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  ขนาดเล็ก  เป็น ตู้ควบควบคุมหลัก (Master Panel  ) แบบ input  2 โซน  กับ 1 Sound out  มีLED แสดงผลเลข โซนที่เกิดเหตุ  สามารถทำงานเป็น Stand alone  หรือ ระบบ เมื่อเชื่อมต่อกับ ตู้ควบคุมย่อย (Slave panel )
Mini Conventional Fire Alarm Control Slave Panel
CodeCP1002S
Average RatingRate it!(0)
ตู้ FIre Alarm control Panel ขนาดเล็ก  เป็นตู้ควบคุมย่อย (Slave Panel )
รองรับ Input 2 โซน  และ Output 1  SOund  สามารถทำงาน เป็นแบบ
Stand Alone หรือ เป็นระบบเมื่อเชื่อมต่อกับ ชุดควบคุมหลัก (Master Panel)
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 2 โซน Conventional fire alarm 2 zone
CodeSFP-2402e
Average RatingRate it!(0)
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 2 โซน Fire Alarm Control Panels 2 Zone มาครฐาน UL
เป็นตู้ควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัยตามมาตรฐาน UL Edition 
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 4 โซน Conventional fire alarm 4 zone
CodeSFP-2404e
Average RatingRate it!(0)
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบ 4 zone  มาตรฐาน UL