โทรสอบถามด่วน 082-326-5995 ,02-690-8538: LINE : agbltech

Mini Conventional Fire Alarm Control Slave Panel

CodeCP1002S
Qty
ตู้ FIre Alarm control Panel ขนาดเล็ก  เป็นตู้ควบคุมย่อย (Slave Panel )
รองรับ Input 2 โซน  และ Output 1  SOund  สามารถทำงาน เป็นแบบ
Stand Alone หรือ เป็นระบบเมื่อเชื่อมต่อกับ ชุดควบคุมหลัก (Master Panel)
ตู้ FIre Alarm control Panel ขนาดเล็ก  เป็นตู้ควบคุมย่อย (Slave Panel ) รองรับ Input 2 โซน  และ Output 1  SOund  
สามารถทำงาน เป็นแบบ Stand Alone หรือ เป็นระบบเมื่อเชื่อมต่อกับ ชุดควบคุมหลัก (Master Panel)

The mini 2 zone panel have Master panel and Slave panel. One Master panel can connect 31 Slave panel, 
and the Master panel could show the fire and fault of all slave panel. The slave panel can only show itself fire and fault.

Key Specifications/Special Features

Four Style B (Class B) Initiating Device Circuits (IDCs).
One Master Panel also has two zones, each zone can connect max.25 conventional detectors.
One slave Panel has two zones, each zone can connect max.25 conventional detectors.
The Mater panel could show the fire and fault of all slave panel. The slave panel can only show itself fire and fault.
Mini size as 108X143X40mm
Master panel has 4 digital LED display to show slave number and status.
2 Detection Zones Panel, 25 Detectors per Zone
Fire 1 relay would be activated when one zone alarms.
Fire 2 relay would be activated after 30 seconds delay when two zones alarm.
1 Sound relay output for sound alarm
1 Fault relay output for fault condition
Zones Fire and Fault LEDs indication
Fire1, Fire2, Sound relay outputs can be activated manually
RS485 Port for repeater up to 1.2Km
Up to 31 Slave panels can be connected to one Master panel
Powered by outside DC22-26V power supply
End Of Line Status Detection, Short circuit /open circuit detection
Two modules power supply could be selected.
The power supply input is AC90-270V
Two 4AH batteries can be housed in the power supply cabinet.
Relay output contacts rated at: 2.0 amps @ 30 V
Found: 0

No reviews found
Found: 0
Name
Email
One-line summary
Your Question
Validation Code

No reviews found
ติดต่อสอบถามด่วน Contact Information