โทรสอบถามด่วน 02-690-8538 ,02-691-9211-2 : LINE : agbltech
Alarm Controll Unit
Sort by:
Alarm Controll Unit

ชุดควบคุมหลัก ระบบกันขโมย

alarm control panel
CodeMHA-VGW
Average RatingRate it!(0)
Intelligent Security Control panel ,Intruder Alarm ราคาพิเศษ
เป็นระบบกันขโมยบ้านหรือระบบกันขโมยไร้สาย รองรับ เซ็นเซอร์เดินสาย 8 โซน และเซ็นเซอร์ไร้สาย  32 โซน 
รองรับการโหมดการแจ้งเตือน  ผ่านระบบโทรศัพท์  Mobile APP  ,CMS และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Wireless Intruder Alarm
CodeMH-4201
Average RatingRate it!(0)

Wireless Intruder Alarm ระบบกันขโมยบ้าน 32โซนไร้สาย และ 8โซนเดินสาย แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ เมื่อมีผู้บุกรุก โทรแจ้งเหตุไปยังเบอร์ปลายทางได้สูงสุด 4 หมายเลข ใช้งานง่าย คล่องตัว สำหรับผู้ใช้

smart home alarm
CodeFC-7688+
Average RatingRate it!(0)
Multi function Alarm Control Panel ระบบแจ้งเตือน ระบบแจ้งเหตุแบบเดินสาย + ไร้สาย แสดงผลผ่าน LCD keypad 
Alarm kits TCP/IP (LAN)  Alarm Control Panel
CodeST-VGT
Average RatingRate it!(0)
Alarm kits TCP/IP (LAN) + GSM Alarm Control Panel   ราคาพิเศษ
เป็นระบบกันขโมยบ้านหรือระบบกันขโมยไร้สาย รองรับ เซ็นเซอร์เดินสาย 8 โซน 
และเซ็นเซอร์ไร้สาย  32 โซน รองรับการโหมดการแจ้งเตือน  ผ่านระบบโทรศัพท์  
Mobile APP  ,CMS และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต