Products   Categories
Alarm Controll Unit

ชุดควบคุมหลัก ระบบกันขโมย

Wireless Intrusion Sensor

เซนเซอร์กันขโมยแบบไร้สาย

Remote Controller

รีโมทคอนโทรล

Wireless Siren

ไซเรนแบบไร้สาย

Accesories

อุปกร์เสริมกันขโมยไร้สาย

Wireless Security System
Sort by:
Image Product Name Options Price Our Price You Save Qty  
กันขโมยไร้สาย Alarm Copper Package

กันขโมยไร้สาย Alarm Copper Package

Simple Wireless alarm System กันขโมยบ้าน แจ้งเตือนแบบเสียง  ระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ใช้
ที่ต้องการแจ้งเตือนแบบเสียงอย่างเดียว เมื่อมีผู้บุกรุก   มุ่งเน้น การใช้งานง่าย ไม่เน้นฟังก์ชั่น
7,700.00฿
AddAdd
Wireless Keypad

Wireless Keypad

Wireless Keypad คีย์แพดไร้สาย สำหรับระบบกันขโมย ช่วยให้ การควบคุมเปิด-ปิด ระบบ คล่องตัวมากขึ้น แม้ไม่มีรีโมท
Call
AddAdd
Wireless Emergency Button

Wireless Emergency Button

Wireless Emergency Button ปุ่มแจ้งเตือนฉุกเฉินแบบไร้สาย สำหรับ แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุ ฉุกเฉิน อาทิ
มีผู้บุกรุก  หรือ เกิดเหตุไฟไหม้
Call
AddAdd
Wireless Siren Sound

Wireless Siren Sound

Wireless Siren Sound ไซเรน ไร้สาย สำหรับระบบกันขโมยบ้าน  ทำงานร่วมกับชุดควบคุมระบบกันขโมยไร้สาย
Call
AddAdd
Wireless Repeater

Wireless Repeater

Wireless Repeater  เป็น ชุดทวนสัญญาณไร้สาย ทำหน้าที่ขยายสัญญาณ จากเซนเซอร์ ให้ส่งไปได้ไกล
ระยะทำงาน 100- 1000 m  เหมาะสำหรับ
Call
AddAdd
Wireless Solar Siren Sound

Wireless Solar Siren Sound

ไซเรน พลังงานแสงอาทิตย์ Wireless Solar Siren  
Call
AddAdd
Wireless Smoke Detector

Wireless Smoke Detector

เป็นเซนเซอร์ ตรวจจับควันแบบไร้สาย  มี  buzzer ภายใน
ส่งเสียงดังเมื่อตรวจจับความหนาแน่นของควันได้ ระดับหนึ่ง และส่งสัญญาณ ไปยัง ตัว ชุดควบคุมทันที
มีฟังก์ชั่นแจ้งเตือน แบตเตอรรี่อ่อน ส่งเสียงเตือน ทุกๆ 2 ชั่วโมง
Call
AddAdd
Wireless PIR Wall Mounting Detector / Pet Immunity

Wireless PIR Wall Mounting Detector / Pet Immunity

Wireless PIR / MW Wall Mounting Detector - Pet Immunity
เป็น PIR Detector ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบไร้สาย และไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยงขนาดไม่เกิน 25 Kg

Call
AddAdd
Wired / Wireless Compatible Gas Detector

Wired / Wireless Compatible Gas Detector

เซนเซอร์ ตรวจจับแก๊ส แบบเดินสายและไร้สาย ในตัวเดียวกัน ภายในมี Buzzer ให้เสียงแจ้งเตือน และ LED โชว์ มองเห็นได้ในบริเวณที่เกิดเหตุ เมื่อตรวจจับแก๊สได้
เมื่อเกิด อลาม ตัว Gas Detector จะส่งสัญญาณ ผ่านคลื่นวิทยุ ไปยัง ชุดควบคุมหลัก (Control panel) ซึ่งอาจแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ หรือ SMS ไปยังผู้รับแจ้งเหตุ หรือเจ้าของบ้าน
Call
AddAdd
Wireless Vibration Sensor

Wireless Vibration Sensor

Wireless Vibration Detector  เป็นเซนเซอร์ ตรวจจับการสั่นสะเทือน แรงสั่นจากการทุบ หรือ กรีดกระจก
รูปทรงกระทัดรัด เบาบาง  สวยงาม ภายในมีเซนเซอร์จับแรงสั่นสะเทือน และ ชุดภาคส่ง ไร้สาย
Call
AddAdd
Wireless Door/WIndow Detector

Wireless Door/WIndow Detector

Wireless Door Detector เซนเซอร์ตรวจจับประตู/หน้าต่าง (Door/Window Detector)
ตรวจจับผู้บุกรุก เมื่อประตู หรือหน้าต่างถูกเปิด เซนเซอร์จะส่งสัญญาณ
ไปยังชุดควบคุมหลัก ทันที
Call
AddAdd
Wireless intelligent heat detector

Wireless intelligent heat detector

Wireless intelligent heat detector เซนเซอร์จับความร้อน อุณหภูมิ
Call
AddAdd