โทรสอบถามด่วน 02-690-8538 ,02-691-9211-2 : LINE : agbltech
Home Automation - ระบบควบคุมสั่งงาน ด้วยรีโมท มือถือ
Home Automation - ระบบควบคุมสั่งงาน ด้วยรีโมท มือถือ
Sort by:
Home Automation - ระบบควบคุมสั่งงาน ด้วยรีโมท มือถือ
ระบบเปิดปิดไฟ ด้วยรีโมท และมือถือ
Smart Kit DIY ระบบแจ้งเเตือนและควบคุมแอร์
CodeZ-P117
Average RatingRate it!(0)
ระบบแจ้งเตือนคนเปิดประตู  คนเดินผ่าน สามารถตั้งเวลา
หรือสั่งงานบนแอพ 
เปิดปิดแอร์ ได้แม้ว่าอยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัด

ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
CodeZ-P217
Average RatingRate it!(0)
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในบ้านแบบไร้สาย สามารถควบคุมสั่งงานบน โทรศัพท์มือถือได้ทั่วโลก
ระบบควบคุม เปิดปิดไฟด้วย Zigbee  Smart Kit
CodeZ-Kit-2
Average RatingRate it!(0)
Smart  Kit  ชุดเริ่มต้น  ระบบควบคุมไฟ 1 จุด และ ตัวแจ้งเตือนคนเปิดประตู 1จุด
X10 Ethernet Controller
CodeMDXE-6617
Average RatingRate it!(0)
เปิดปิดไฟบนมือถือ ชุดควบคุมสั่งงานผ่าน เครือข่าย Internet หรือ LAN ได้ โดย X10 Ethernet Controller
ควบคุม สั่งงาน เปิด ปิด หรือ เช็ค สถานะ แบบ Real time ภายในบ้าน หรือ ที่อยู่อาศัย
ระบบควบคุม เปิดปิดไฟ สำหรับบ้าน  ชุด X10Pro2
CodeX10Pro2
Average RatingRate it!(0)
ระบบควบคุม เปิดปิดไฟ สำหรับบ้าน  ชุด X10Pro2  
ชุดควบคุม ขนาดลงตัว สำหรับ บ้าน ที่อยู่อาศัย

- Control  อำนวยความสะดวกสบาย สั่งงานได้ ไม่ว่าอยู่ตรงไหนของบ้าน
- Energy Saving ควบคุมการใช้งานพลังงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ หลอดไฟ  ด้วยการตั้งเวลาเปิด-ปิด
- Security เพิ่มความปลอดภัย ตั้งเวลาเปิด-ปิด ไฟ ปลั๊กไฟ อัตโนมัติ เมื่อไม่อยู่บ้าน หรือกลับบ้านดึก

 
ระบบควบคุม เปิดปิดไฟ ผ่านโทรศัพท์ ชุด X10Pro4
CodeX10Pro4
Average RatingRate it!(0)

ระบบบ้านอัตโนมัติ ควบคุม สั่งงานเปิดปิดไฟ ด้วย โทรศัพท์ ง่าย สะดวกสบาย
รองรับ ควบคุม สั่งงาน ผ่านระบบตู้สาขา

ระบบควบคุม เปิดปิดไฟด้วย Remote control สำหรับบ้าน  ชุด X10Pro1
CodeX10Pro1
Average RatingRate it!(0)
X10 Home Automation ระบบควบคุม เปิดปิดไฟด้วยรีโมท ตั้งเวลาเปิดปิดไฟ สำหรับบ้าน  ชุด X10Pro1  ชุดควบคุม เริ่มต้น Starter kits X10 Home automation