ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 4 โซน Conventional fire alarm 4 zone

Highlights
SFP-2404e ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบ 4 zone  มาตรฐาน UL 
CodeSFP-2404e
Qty
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบ 4 zone  มาตรฐาน UL 
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 4 โซน Fire Alarm Control Panels 4 Zone มาครฐาน UL
เป็นตู้ควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัยตามมาตรฐาน UL Edition 

The SFP-2404e  are UL Edition listed conventional fire alarm panels with two alarm initiating zones and four initiating zones respectively. The Notification Appliance Circuit (NAC) protocol can silence audible devices while strobes continue to flash, using a single pair of wires.


Features & Benefits

 • Compatible with conventional input devices such as two- and four-wire smoke detectors, pull stations, waterflow devices, tamper switches and other normally-open contact devices
 • 2-zone: 2 Class B/Style B zones; 1 Class B/Style Y NAC
 • 4-zone: 4 Class By/Style B zones (Class A/Style D optional); 2 Class B/Style Z (Class A/Style Z optional)
 • 3 Amps (expandable to 6.0 AMPS on 4-zone) with programmable strobe synchronization

Specifications

 • Initiating Device Circuits: SFP-2402: 2 Class B SFP-2404: 4 Class B (Class A option available)
 • Notification Appliance Circuits (NACs): SFP-2402: 1 Class B
 • SFP-2404: 2 Class B (Class A option available)
 • Voice Evacuation Available: Yes: requires direct connect to Fire Voice 25/50
 • Power: 3.0 amps total system power; SFP-2404 expandable to 6 amps

Listings

 • UL Listed: S635
 • MEA: 297-01-E Vol. II
 • CSFM: 7165-0028:220

SFP-2404E-2.png
sfp-2404V2.png
Found: 0

No reviews found
Found: 0
Name
Email
One-line summary
Your Question
Validation Code

No reviews found
ติดต่อสอบถามด่วน Contact Information

Fire alarm : ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้
fire alarm
fire alarm system และ อุปกรณ์ ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ สำหรับ ตึกอาคาร ห้องพัก โรงแรม