โทรสอบถามด่วน 02-690-8538 ,02-691-9211-2

Alarm Lamp 12VDC

CodeMH-05-12
Qty
Strobe lamp ไฟกระพริบ 12V flashing light 12V DC  และ 24V DC  
Alarm Lamp ไฟกระพริบแจ้งเตือน มีแบบ สีแดง น้ำเงิน เขียว และ เหลือง

Zenon Alarm Strobe light ไฟกระพริบ 12V ,Alarm Lamp Flash Light  ไฟกระพริบ สำหรับ แจ้งเตือน 

flashing rate:90  per minute,Dimension:70*36.5*56mm

flashing light มี สีแดง น้ำเงิน เขียว และ เหลือง

วิธีการนำไปใช้งาน และการประยุกต์


- หลอด Zenon ให้การกระพริบ สว่าง
- ต่อไฟ 12 V พร้อมใช้งานได้ทันที
- ใช้ แสดงเป็น สัญลักษณ์ แจ้งเตือน เหตุการณ์ ต่างๆ
- ใช้ แสดงเป็น ไฟกระพริบ เมื่อ เกิด Alarm หรือ Event ใดๆ
- ใช้เป็นไฟกระพริบ แจ้งเตือน สำหรับในโรงงาน

- กินไฟ ประมาณ 180 mA @ 12VDC
 

Found: 0

No reviews found
Found: 0
Name
Email
One-line summary
Your Question
Validation Code

No reviews found
ติดต่อสอบถามด่วน Contact Information