Hybrid Alarm Systems
Hybrid Alarm Control panel
CodeFC-7688+
Average RatingRate it!(0)
Multi function Alarm Control Panel ระบบกันขโมย ระบบแจ้งเหตุแบบเดินสาย 8โซน 32โซนไร้สาย 
64 บัส อินพุทโซน รองรับแจ้งเตือนผ่านมือถือ Smart phone  มาพร้อมคีย์แพดแบบเดินสาย  
MINI Alarm With Timer
CodeMAT-01
Average RatingRate it!(0)
MINI Alarm With Timer  ชุด Alarm ขนาดเล็ก 1 Input 2 Output  สำหรับงาน แจ้งเตือน หรือ Security ใช้เป็นalarm เชื่อมต่อ Input กับเซนเซอร์ เดินสายต่างๆ   มี Output 12 DC และ 220V AC