โทรสอบถามด่วน 02-690-8538 ,02-691-9211-2

เสียงแจ้งเตือนและไฟกระพริบ Sound Strobe

Highlights
Sound Strobe เสียงแจ้งเตือนและไฟกระพริบ
สำหรับงานระบบแจ้งเหตุ 
Code108
Qty
Sound Strobe เสียงแจ้งเตือนและไฟกระพริบ สำหรับงานระบบแจ้งเหตุ 
ไซเรนพร้อมไฟกระพริบ Sound Strobe เสียงแจ้งเตือนและไฟกระพริบ สำหรับงานระบบแจ้งเหตุ 
ติดตั้งบนฝ้า หรือผนัง ได้ทั้ง ภายนอกและภายใน (Indoor and Outdoor)
ออกแบบมาสำหรับระบบ 24VDC

Electrical Ratings 
System Voltage (nominal):  24 VDC (9V~ 32VDC)
Standby Current: 60 μA @ 24VDC
Alarm Current: 50 mA @ 24 VDC
Strobe Flash Rate:  0.5 flash per second  
Strobe Lifetime: Minimum 80000 times
Alarm Sound Intensity: Minimum 100dB
Found: 0

No reviews found
Found: 0
Name
Email
One-line summary
Your Question
Validation Code

No reviews found
ติดต่อสอบถามด่วน Contact Information

Fire alarm : ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้
fire alarm
Control panel ตัวจับควัน ความร้อน ในระบบ fire alarm  smoke detector heat detector กริ่ง Alarm bell รวมอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวในระบบ conventional