โทรสอบถามด่วน 02-690-8538 ,02-691-9211-2

System Sensor P2RK Horn Strobe

Highlights
Horn Strobe
CodeP2RK
Qty
System Sensor P2RK Horn Strobe, Red, Wall Mount, Two-Wire System Sensor P2RK Horn Strobe, Red, Wall Mount, Two-Wire

Technical Specifications:
Operating Temperatures: -40F to 151F (-40C to 66C)
Strobe Flash Rate: 1 flash per second
Nominal Voltage: Regulated 12DC/FWR or regulated 24DC/FWR
Operating Voltage Range: 8 to 17.5 V (12 V nominal) or 16 to 33 V (24 V nominal)
Input Terminal Wire Gauge: 12 to 18 AWG
Wall-Mount Dimensions (including lens): 5.6"L x 4.7"W x 2.5"D (142mm x 119mm x 64mm)
Horn Dimensions: 5.6"L x 4.7"W x 1.3"D (142mm x 119mm x 33mm)
Wall-Mount Weatherproof Back Box Dimensions: 5.7"L x 5.1"W x 2.0"D (145mm x 130mm x 51mm)
Found: 0

No reviews found
Found: 0
Name
Email
One-line summary
Your Question
Validation Code

No reviews found
ติดต่อสอบถามด่วน Contact Information

Fire alarm : ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้
fire alarm
Control panel ตัวจับควัน ความร้อน ในระบบ fire alarm  smoke detector heat detector กริ่ง Alarm bell รวมอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวในระบบ conventional