Fire alarm ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ Alarm Security Sensor แจ้งเตือนผู้บุกรุก ระบบกันขโมย อุปกรณ์ควบคุมเปิดปิดไฟ เซ็นเซอร์เปิดปิดไฟ ตรวจจับการเคลื่อนไหว security sensor motion sensor door sensor ,smart home ,home automation

PIR+Light Switch
Sort by:
PIR Light  SENSOR Ceiling Type (Indoor)
CodeMH-29B
Average Rating5(1)
PIR Light Sensor เซนเซอร์เปิดปิดไฟ คุณภาพสูง ตรวจจับรวดเร็ว แม่นยำ  แบบติดตั้ง ภายใน อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ให้กับ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างของท่าน สำหรับ Indoor 
Outdoor PIR Light Sensor
CodeMH-39
Average RatingRate it!(0)
เซ็นเซอร์ไฟอัตโนมัติ สำหรับงานภายนอกอาคาร ใต้หลังคา
เพิ่มความสะดวกสบาย และประหยัดไฟ เหมาะสำหรับ
โรงงาน ห้องขนาดใหญ่ สนาม ทางเดิน ที่จอดรถ พื้นที่เสี่ยง
หรืออื่นๆ ตามต้องการ มีโหมดพิเศษ สั่งให้ไฟติดค้างได้
PIR light sensor indoor
CodeMH-36B
Average RatingRate it!(0)
motion sensor เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวแล้วเปิดไฟอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลหน่วงดับได้ 
ช่วยประหยัดไฟ เปิดไฟเมื่อมีการเคลื่อนไหว
Pir light sensor ceiling type
CodeMH-41C
Average RatingRate it!(0)
เซ็นเซอร์เปิดปิดไฟอัตโนมัติ แบบฝังฝ้า PIR light sensor จับการเคลื่อนไหว 
ตั้งหน่วงเวลาดับ ได้ 7 นาที