Fire alarm ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ Alarm Security Sensor แจ้งเตือนผู้บุกรุก ระบบกันขโมย อุปกรณ์ควบคุมเปิดปิดไฟ เซ็นเซอร์เปิดปิดไฟ ตรวจจับการเคลื่อนไหว security sensor motion sensor door sensor ,smart home ,home automation

Microwave Sensor
Sort by:
Microwave Sensor
CodeMH360S10A
Average RatingRate it!(0)
เซ็นเซอร์ เปิดปิดไฟ Microwave sensor , ตรวจจับแม่นยำ มีความไวต่อการเคลื่อนไหวสูงเหมาะสำหรับ ลานจอดรถ ,ควบคุมเปิดไฟ ในห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ
Microwave Sensor Instruction
CodeMH-RS01
Average RatingRate it!(0)
Microwave เซนเซอร์ ตรวจจับความเคลื่อนไหว ด้วย Microwave sensor, แม่นยำความไวสูง
ไม่ว่าจะนั่งหรือเดิน เหมาะสำหรับ ควบคุมเปิดไฟ ในห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ
เป็นต้น