โทรสอบถามด่วน 02-690-8538 ,02-691-9211-2

Hybrid Alarm Control panel

Highlights
ตู้ควบคุม Alarm Control  alarm  8-88 โซน

CodeFC-7688+
Qty
Multi function Alarm Control Panel ระบบแจ้งเตือน ระบบแจ้งเหตุแบบเดินสาย + ไร้สาย แสดงผลผ่าน LCD keypad 768x Series เหมาะสำหรับงานระบบ Intruder Alarm ,Burglar Alarm , Fire alarm หรือทำเป็นกล่องควบคุมระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินและสั่งงานเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 

-  
มี LCD keypad สำหรับควบคุมและดูสถานะการทำงาน ติดตั้งใช้งานง่าย ฟังก์ชั่นครบ สำหรับระบบนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่  
- รองรับการควบคุมอิสระแต่ละพื้นที่ (Partition) รองรับการควบคุมสั่งงานผ่านมือถือ
(Mobile App) ,มีระบบสำรองไฟ นานกว่า 12ชั่วโมงAlarm control BOx คุณสมบัติเด่น 

- รองรับการควบคุมแบบอิสระ 4 พื้นที่  ,32 โซนไร้สาย ,8โซนเดินสาย และ 80บัสอินพุท
รวมทั้งหมด 128โซน
-  รองรับ 8รีโมทคอนโทรล ,4 คีย์แพดไร้สาย 8 คีย์แพดแบบเดินสาย และ 32 สวิตซ์ 
- รองรับ 4เบอร์โทนแจ้งเตือน 
- รองรับ App ควบคุมสั่งงานบนมือถือ 
- รองรับตั้งเวลาเปิดปิดระบบ 
- มีระบบสำรองไฟ นาน 12 ชั่วโมง 


กล่องควบคุม เหมาะสำหรับงาน

- ระแจ้งเหตุในงานอลามต่างๆ 
- ระบบกันขโมยแบบเดินสาย ( Wire alarm security)
-ระบบกันขโมยแบบไร้สาย ( Wireless Intruder Alarm)
-ระบบ Fire alarm ไร้สาย (Wireless fire alarm)
- ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน (Emergency Alarm )


ควบคุมผ่าน APP 

การนำไปใช้งาน


ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ไร้สายระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกปีนรั้ว
Found: 0

No reviews found
Found: 0
Name
Email
One-line summary
Your Question
Validation Code

No reviews found
ติดต่อสอบถามด่วน Contact Information