Hybrid Alarm Control panel Print this pagePrint this page
Hybrid Alarm Control panel
Price: ติดต่อสั่งซื้อ 02-690-8538

Highlights:
ตู้ควบคุม Alarm Control  alarm  8-88 โซน


Description
768x Series เหมาะสำหรับงานระบบ Intruder Alarm ,Burglar Alarm , Fire alarm หรือทำเป็นกล่องควบคุมระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินและสั่งงานเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 

-  
มี LCD keypad สำหรับควบคุมและดูสถานะการทำงาน ติดตั้งใช้งานง่าย ฟังก์ชั่นครบ สำหรับระบบนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่  
- รองรับการควบคุมอิสระแต่ละพื้นที่ (Partition) รองรับการควบคุมสั่งงานผ่านมือถือ
(Mobile App) ,มีระบบสำรองไฟ นานกว่า 12ชั่วโมงAlarm control BOx คุณสมบัติเด่น 

- รองรับการควบคุมแบบอิสระ 4 พื้นที่  ,32 โซนไร้สาย ,8โซนเดินสาย และ 80บัสอินพุท
รวมทั้งหมด 128โซน
-  รองรับ 8รีโมทคอนโทรล ,4 คีย์แพดไร้สาย 8 คีย์แพดแบบเดินสาย และ 32 สวิตซ์ 
- รองรับ 4เบอร์โทนแจ้งเตือน 
- รองรับ App ควบคุมสั่งงานบนมือถือ 
- รองรับตั้งเวลาเปิดปิดระบบ 
- มีระบบสำรองไฟ นาน 12 ชั่วโมง 


กล่องควบคุม เหมาะสำหรับงาน

- ระแจ้งเหตุในงานอลามต่างๆ 
- ระบบกันขโมยแบบเดินสาย ( Wire alarm security)
-ระบบกันขโมยแบบไร้สาย ( Wireless Intruder Alarm)
-ระบบ Fire alarm ไร้สาย (Wireless fire alarm)
- ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน (Emergency Alarm )


ควบคุมผ่าน APP 

การนำไปใช้งาน


ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ไร้สายระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกปีนรั้ว

Images

burglar alarm ระบบกันขโมยไร้สาย
burglar alarm ระบบกันขโมยไร้สาย
ระบบกันขโมยไร้สาย เดินสาย สำหรับบ้าน ออฟฟิศ สำนักงาน
smart home alarm ระบบกันขโมย
smart home alarm ระบบกันขโมย
smart home alarm กล่องระบบกันขโมย