โทรสอบถามด่วน 02-690-8538 ,02-691-9211-2 : LINE : agbltech

ตัวอย่าง ระบบตรวจจับควันไร้สายและแบบเดินสาย

Printer Friendly Tell a Friend
Wire and Wireless Smoke Detector application 
การเลือกวางระบบและ ประยุกต์ใช้งาน Wireless Smoke Detector และ 4 Wire smoke detector 
ทาง Monitoring@Home ได้นำเสนอ รูปแบบ ระบบแจ้งเหตุ ในงาน Fire alarm ในกรณีที่อาคารสำนักงาน 
สร้างเสร็จแล้ว ดังนี้ Wireless GSM Fire Alert F1

ระบบ Smoke Detector ไร้สาย แจ้งเตือนด้วย SMS 

GSM Fire Alert F2

GSM Control and Wireless Smoke Detector 

ระบบ Smoke Detector ไร้สาย พร้อม แจ้งเตือน ด้วยโทรศัพท์ และ SMS

SMS Smoke Alert F3

ระบบ Smoke Detector แบบเดินสาย  แจ้งเตือน ด้วย SMS 
Smoke Alert F4

GSM Addressable
Fire Alarm 

ระบบ Smoke Detector แบบเดินสาย ระบุตำแหน่ง แจ้งเตือน ผ่านสายโทรศัพท์ และ SMS

Smoke Alert F5

Telephone Alarm Control Panel with network 4 wire smoke detector 
 
ระบบ Smoke Detector แบบ เดินสาย แจ้งเตือนผ่าน สายโทรศัพท์ 

Smoke Alert F6

ระบบแจ้งเตือน แบบง่าย 


Reviews
Rate this article.
Article isn't rated yet. Write a review.