โทรสอบถามด่วน 02-690-8538 ,02-691-9211-2

Temperature Detector

CodeMH-212T-DC
Qty

ตัวจับความร้อน เย็น Tempearature Sensor or Tempearature detector สำหรับวัด อุณหภูมิในห้อง สามารถตั้งค่า
แจ้งเตือน เมื่ออุณหภูมิ สูงหรือตำกว่า กว่าที่กำหนด

ตัวตรวจจับความร้อน เย็น Tempearature Sensor or Tempearature detector สำหรับวัด อุณหภูมิในห้อง สามารถตั้งค่า
แจ้งเตือน เมื่ออุณหภูมิ สูงหรือตำกว่า กว่าที่กำหนด ไว้

การตั้งค่า เราสามารถกำหนด ช่วงของอุณหภูมิ  MAX-MIN ที่ต้องการควบคุมได้

ตั้งค่าอุณหภูมิสูง  = ถ้าอุณหภูมิห้อง สูงกว่า ที่เราตั้งไว้ output NC จะทำงาน
ตั้งค่าอุณหภูมิต่ำ  = ถ้าอุณหภูมิห้อง ต่ำกว่า ที่เราตั้งไว้ output NC จะทำงาน

เหมาะสำหรับ โรงงาน ออฟฟิศ หรือ ห้องควบคุมต่างๆ ที่ต้องการ ตรวจสอบ อุณหภูมิ
ว่าร้อนหรือเย็น ต่างจากที่กำหนด FEATURES

● Manual Test/Auto Reset Optional
● NTC 20K high sensitivity temperature sensor
● Four Digital LED Display
● Can synchronously Set Max or Min Alarm Limit Value
● Displayed Temperature Is adjustable
● Alarm Relay Output
● Realy delaying time is settable
● Wide range voltage input 24-48VDC

Found: 0

No reviews found
Found: 0
Name
Email
One-line summary
Your Question
Validation Code

No reviews found
ติดต่อสอบถามด่วน Contact Information