ผู้จัดจำหน่ายแจ้งเตือนผู้บุกรุก กันขโมย Alarm security Sensor ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ Fire alarm อุปกรณ์ควบคุมเปิดปิดไฟ เซ็นเซอร์เปิดปิดไฟ ตรวจจับการเคลื่อนไหว Motion sensor Door sensor ,Smart home ,home automation ,light sensor และเซ็นเซอร์ต่างๆ สำหรับบ้าน โรงงาน อาคารสำนักงาน

ตัวจับความร้อน High Temperature Heat Detector (ROR) 90 องศา

Code5604
Qty
ตัวจับความร้อน Heat detector Operation Temperature : 90°C/194F  System Sensor’s 5600 Series mechanical heat detectors offer
a low-cost option for property protection against fire and for
non-life-safety installations, where smoke detectors are inappropriate

ตัวจับความร้อน Heat detector Operation Temperature : 90°C/194F

System Sensor’s 5600 Series mechanical heat detectors offer
a low-cost option for property protection against fire and for
non-life-safety installations, where smoke detectors are inappropriate.

FEATURES

• Multiple configurations available:
— Fixed-temperature (non-resettable) or combination fixed
(non-resettable)/rate-of-rise (self-restoring).
— Low-temperature and high-temperature ratings.
— Single-circuit and dual-circuit.
• Easy-to-read alphanumeric identification of detector type
and temperature rating.
• External collector provides visual indication of activation.
• Reversible mounting bracket for flush- and surface-mount
installations.
• Flexible mounting capabilities: single-gang, 3.5" or 4" octagonal,
4" (101.6 mm) square with plaster ring.
• Easy-to-use terminal screws provide a more positive wiring
connection.
• Low-profile design to coordinate with room aesthetics

 

Insatallation :

 

Found: 0

No reviews found
Found: 0
Name
Email
One-line summary
Your Question
Validation Code

No reviews found
Categories