ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 5 โซน Fire Alarm Control Panels 5 Zone

CodeSFP-5UDE
Qty
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 5 โซน Fire Alarm Control Panels 5 Zone มาครฐาน UL ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 5 โซน Fire Alarm Control Panels 5 Zone
เหมาะสำหรับ ตึกอาคาร สำนักงาน โรงงาน อุปกรณ์ได้รับมาครฐาน UL

Specifications
- Initiating Device: Circuits 5 Class B; Class A with optional 
N-CAC-5X converter module
- Notification Appliance Circuits (NACs): 2 Class B; Class A with optional
N-CAC-5X converter module each rated for 2.5 amps
- Voice Evacuation Available: Yes, requires direct connect to FireVoice 25/50
- Power: 3.0 amps total system power
- Annunciators: Yes, up to 8 LCD type
- Printer Interface: Yes, serial or parallel
- DACT (Digital Alarm Communicator/Transmitter): Yes; Built-in
- Display: 80-character LCDFound: 0

No reviews found
Found: 0
Name
Email
One-line summary
Your Question
Validation Code

No reviews found
ติดต่อสอบถามด่วน Contact Information

Fire alarm : ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้
fire alarm
fire alarm system และ อุปกรณ์ ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ สำหรับ ตึกอาคาร ห้องพัก โรงแรม