โทรสอบถามด่วน 02-690-8538 ,02-691-9211-2

เซ็นเซอร์ ตรวจจับความเคลื่อนไหว/Microwave Sensor switch

Highlights
Sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหว ด้วย Microwave sensor, แม่นยำความไวสูง
CodeMH-RS01
Qty
Microwave เซ็นเซอร์ ตรวจจับความเคลื่อนไหว ด้วย Microwave sensor, แม่นยำความไวสูง
ไม่ว่าจะนั่งหรือเดิน เหมาะสำหรับ ควบคุมเปิดไฟ ในห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ
เป็นต้น
Microwave เซ็นเซอร์ ไมโครเวฟเซ็นเซอร์ ตรวจจับความเคลื่อนไหว ด้วย คลื่นสะท้อน , ตรวจจับแม่นยำ Sensitivity สูง เซนเซอร์ ตรวจจับความเคลื่อนไหว ด้วย Microwave sensor, แม่นยำความไวสูง ไม่ว่าจะนั่งหรือเดิน 

เหมาะสำหรับ ควบคุมเปิดไฟ ในห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ เป็นต้น


Technical specifications
Power supply:220-240VAC
Power frequency:50/60Hz
Installation sit:Ceiling mounting
HF system: 5.8GHz CW radar
Transmission power:<10mW
Rated load:1200W (220-240VAC)
Detection angle:360° 
Reach:1-10m(radii.), adjustable 
Time setting:8sec to 12min 
Light control:2~2000LUX 
Power consumption:approx.0.9W  

Found: 0

No reviews found
Found: 0
Name
Email
One-line summary
Your Question
Validation Code

No reviews found
ติดต่อสอบถามด่วน Contact Information

Energy Saving - อุปกรณ์ประหยัดไฟ
Energy Saving - อุปกรณ์ประหยัดไฟ
Energy Saving เซนเซอร์ประหยัดไฟ เปิดปิด อัตโนมัติ
อุปกรณ์ช่วยให้ประหยัดไฟ ติดตั้งง่าย  
ตรวจเช็ค แสงสว่าง 
ตรวจเช็ค ความเคลื่อนไหว 
กำหนด Delay time  ได้