โทรสอบถามด่วน 02-690-8538 ,02-691-9211-2 : LINE : agbltech

แนะนำระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุก ด้วยรั้วลำแสง (Beam Detector)

Printer Friendly Tell a Friend
แจ้งเตือนผู้บุกรุก ด้วยรั้วลำแสง (Beam Detector)
เซนเซอร์ตรวจจับการตัดผ่าน โดย ชุดควบคุมจะสั่งการ แจ้งเตือน ผู้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่หรือ อณาบริเวณ  
แจ้งเตือนทันที ด้วยเสียง แสง หรือ โทรแจ้งเตือน 

การใช้ Beam Detector มาประยุกต์ใช้ในระบบ รักษาความปลอดภัย  ช่วยให้ ท่านทราบการเข้ามาในพื้นที่
จากคน หรือ รถยนต์  ช่วยให้ท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที


แนวทางการประยุกต์ใช้ งาน


 Type : A   
- เมื่อมีคนเดินผ่าน ไฟกระพริบเริ่มทำงาน  
- ไฟกระพริบจะหยุดอัตโนมัติ ตามเวลาที่ตั้งไว้

Type :B 

- เมื่อมีคนเดินผ่าน ระบบจะแสดงโซนผู้บุกรุกที่หน้าจอ 
ไซเรนและไฟกระพริบจะทำงาน หรือมีการโทรออก ไปยังเบอร์ที่ตั้งไว้
(ถ้าต่อสายโทรศัพท์ไว้)

- หยุดไซเรนและไฟกระพริบ โดยการปิดระบบด้วยรีโมทหรือจากคีย์แพดเหมาะสำหรับ 

- บ้าน ขนาดใหญ่ที่บริเวณ กว้าง 
- โรงงาน โกดัง ที่คนทั่วไปสามารถ ปีนรั้วข้ามมาได้ 
- อณาบริเวณ ที่ต้องการ ควบคุมพื้นที่ ห้าม  คน หรือ รถยนต์ผ่านเข้่าออก 

Reviews
Rate this article.
Article isn't rated yet. Write a review.