ระบบควบคุม เปิดปิดไฟด้วย Zigbee Smarthome Kits ชุด2

CodeZ-Kit-2
Qty
Smart home Kits 2 ชุดเริ่มต้น  ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านไร้สาย
สามารถควบคุมสั่งงานบน โทรศัพท์มือถือได้ทั่วโลก 

Smart home Kits 2 ชุดเริ่มต้น  ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านไร้สาย สามารถควบคุมสั่งงานบน  โทรศัพท์มือถือได้ทั่วโลก 
 
   

   
     

     

           

         

         

         
 
     
   
 

สั่งซื้อเลย ราคาพิเศษ 

โทร 02-690-8538
085-8008891
082-3265995


Found: 0

No reviews found
Found: 0
Name
Email
One-line summary
Your Question
Validation Code

No reviews found
Categories