โทรสอบถามด่วน 02-690-8538 ,02-691-9211-2

MANUAL PULL STATION SINGLE

Highlights
NBG-12S "NOTIFIRE" MANUAL PULL STATION SINGLE 
CodeNBG-12S
Qty
NBG-12S  อุปกรณ์แจ้งเตือนฉุกเฉินโดยการดึง ด้วยมือ  เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
 อุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปที่ตู้

 

NBG-12S "NOTIFIRE" MANUAL PULL STATION SINGLE 

 อุปกรณ์แจ้งเตือนฉุกเฉินโดยการดึง ด้วยมือ  เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
 อุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปที่ตู้

The NOTIFIER NBG-12 Series is a cost-effective, featurepacked
series of non-coded manual fire alarm pull stations. It
was designed to meet multiple applications with the installer and
end-user in mind. The NBG-12 Series features a variety of models
including single- and dual-action versions.
The NBG-12 Series provides an alarm initiating input signal to
conventional fire alarm control panels (FACPs) such as the
SFP Series, and to XP Transponders. Its innovative design,
durable construction, and multiple mounting options make the
NBG-12 Series simple to install, maintain, and operate


NBG-12 สินค้า Stock สั่งซื้อจำนวนมาก ติดต่อ ฝ่ายขาย

Found: 0

No reviews found
Found: 0
Name
Email
One-line summary
Your Question
Validation Code

No reviews found
ติดต่อสอบถามด่วน Contact Information

Fire alarm : ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้
fire alarm
Control panel ตัวจับควัน ความร้อน ในระบบ fire alarm  smoke detector heat detector กริ่ง Alarm bell รวมอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวในระบบ conventional