Printer Friendly Tell a Friend
แนะนำระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุก ด้วยรั้วลำแสง (Beam Detector)
แจ้งเตือนผู้บุกรุก ด้วยรั้วลำแสง (Beam Detector)
เซนเซอร์ตรวจจับการตัดผ่าน โดย ชุดควบคุมจะสั่งการ แจ้งเตือน ผู้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่หรือ อณาบริเวณ  
แจ้งเตือนทันที ด้วยเสียง แสง หรือ โทรแจ้งเตือน 

การใช้ Beam Detector มาประยุกต์ใช้ในระบบ รักษาความปลอดภัย  ช่วยให้ ท่านทราบการเข้ามาในพื้นที่
จากคน หรือ รถยนต์  ช่วยให้ท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที


แนวทางการประยุกต์ใช้ งาน


 Type : A   
- เมื่อมีคนเดินผ่าน ไฟกระพริบเริ่มทำงาน  
- ไฟกระพริบจะหยุดอัตโนมัติ ตามเวลาที่ตั้งไว้

Type :B 

- เมื่อมีคนเดินผ่าน ระบบจะแสดงโซนผู้บุกรุกที่หน้าจอ 
ไซเรนและไฟกระพริบจะทำงาน หรือมีการโทรออก ไปยังเบอร์ที่ตั้งไว้
(ถ้าต่อสายโทรศัพท์ไว้)

- หยุดไซเรนและไฟกระพริบ โดยการปิดระบบด้วยรีโมทหรือจากคีย์แพดเหมาะสำหรับ 

- บ้าน ขนาดใหญ่ที่บริเวณ กว้าง 
- โรงงาน โกดัง ที่คนทั่วไปสามารถ ปีนรั้วข้ามมาได้ 
- อณาบริเวณ ที่ต้องการ ควบคุมพื้นที่ ห้าม  คน หรือ รถยนต์ผ่านเข้่าออก 
Keywords: รั้วกันขโมย,รั้วลำแสง,รั้วกันของหาย,beam detector

Reviews
Rate this article.
Article isn't rated yet. Write a review.