การเข้าสายในระบบ fire alarm : Smoke Detector and Manual station NBG-12

Printer Friendly Tell a Friend
Conventional Smoke Detector Wiring Daigram Notifirer 

ในระบบแจ้งเหคุไฟไหม้ หรือ fire alarm system การออกแบบบางครั้ง ตำแหน่ง ระหว่าง Smoke detector และ Manual call point สามารถ สลับตำแหน่งกันได้ 


ัตัวอย่าง  เป็นการเดินสายจากตู้ควบคุมมา Smoke detector และไปต่อกับ
NBG12 ตัวสุดท้าย 
การเข้าขั้ว smoke กรุณาดูเอกสารประกอบสินค้าเป็นหลัก 

หากสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามการติดตั้งกับฝ่ายเทคนิดได้ตลอดเวลา 
Monitoring Support 
Keywords: smoke detector,smoke wiring,fire alarm wiring,fire detector,NBG-12

Reviews
Rate this article.
Article isn't rated yet. Write a review.