Fire alarm ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ Alarm Security Sensor แจ้งเตือนผู้บุกรุก กันขโมย อุปกรณ์ควบคุมเปิดปิดไฟ เซ็นเซอร์เปิดปิดไฟ ตรวจจับการเคลื่อนไหว security sensor motion sensor door sensor ,smart home ,home automation

Outdoor PIR Light Sensor

Highlights

เซ็นเซอร์ไฟอัตโนมัติ สำหรับงานภายนอกอาคารใต้หลังคา IP44 

เพิ่มความสะดวกสบาย และประหยัดไฟ 

CodeMH-39
Qty
เซ็นเซอร์ไฟอัตโนมัติ สำหรับงานภายนอกอาคาร ใต้หลังคา
เพิ่มความสะดวกสบาย และประหยัดไฟ เหมาะสำหรับ
โรงงาน ห้องขนาดใหญ่ สนาม ทางเดิน ที่จอดรถ พื้นที่เสี่ยง
หรืออื่นๆ ตามต้องการ มีโหมดพิเศษ สั่งให้ไฟติดค้างได้


การติดตั้ง Sensor หลายตัว  คลุมพื้นที่  แต่เปิดปิด โหลด ชุดเดียว


เหมาะสำหรับ

ด้วยหลักการ ตรววจับความเคลื่อนไหว Motion sensor หรือ Motion Detection
เซนเซอร์ไฟอัตโนมัติ สำหรับงานภายนอกอาคาร เพิ่มความสะดวกสบาย และประหยัดไฟ

เหมาะสำหรับ โรงงาน ห้องขนาดใหญ่ สนาม ทางเดิน ที่จอดรถ พื้นที่เสี่ยง หรืออื่นๆ ตามต้องการ มีโหมดพิเศษ สั่งให้ไฟติดค้างได้ ติดตั้งง่ายใกล้กับโคมไฟที่ต้องการปรับหน่วงเวลา และปรับสภาพแสงที่ต้องการให้ทำงาน
มุมทำงาน 180° ครอบคลุมพื้นที่ 12 เมตร ติดตั้งภายนอกอาคาร ทนแดด ทนฝน ระดับการป้องกัน IP44


Outdoor pir light sensor switch can detect the infrared Rays released by human body motion within the Detection area, then start the load-light automatically. This unit is suitable for outdoor use.

This PIR Sensor has an extra feature of manual override. IS9D has a longer detection range and wider angle, it is better for security use.


 

Outdoor PIR sensor สามารถใช้ร่วมกับ โคมไฟ ทุกชนิด

แนวทางการนำไปใช้งาน
- Security lighting
- ลดพลังงานความร้อน ที่เกิดจากหลอดๆไฟ
- ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าส่องสว่าง เมื่อไม่มีการใช้งานขณะนั้นๆ

ตำแหน่งที่ติดตั้ง

1. เพื่อให้การทำงานที่ดีที่สุด ควรติดตั้งเซนเซอร์สูงจาก
พื้น 1.8 - 2.5 เมตร
2. ห้ามติดตั้งเซนเซอร์บนพื้นผิวผนังที่สั่นสะเทือนหรือ
เคลื่อนที่ได้
3. ห้ามติดตั้งเซนเซอร์ใกล้กับต้นไม้หรือพุ่มไม้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เซนเซอร์ทำงานโดยไม่ตั้งใจในขณะที่มีลมพัดแรง
หรือฝนตก
4. ห้ามติดตั้งเซนเซอร์ใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อน
ปล่องไฟ ช่องระบายอากาศ คอมเพรสเซอร์แอร์ หรือ
บริเวณที่มีการรบกวน จากสนามแม่เหล็ก (EMI) เพื่อป้อง
กันไม่ให้เซนเซอร์ทำงานโดยไม่ตั้งใจ
6. ห้ามหันเซนเซอร์ในทิศทางเข้าหาแสงอาทิตย์พื้นผิวที่สะท้อนแสงเช่นกำแพงสีขาว สระว่ายนํ้า เป็นต้น
7. พื้นที่บริเวณตรวจจับมีมุม 180° รัศมีประมาณ 12 เมตร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปได้บ้างขึ้นอยู่กับความสูงที่ติดตั้งและสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
8. ความไวของเซนเซอร์จะสูงเมื่อคนเคลื่อนที่เป็นไปในลักษณะเดินผ่านหน้าเซนเซอร์ในพื้นที่บริเวณตรวจจับ และ ความไวจะตํ่ากว่าเมื่อคนเคลื่อนที่ในลักษณะที่มุ่งหน้าเข้าหาเซนเซอร์หรือออกจากเซนเซอร์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifications
1. Rated Voltage: 230V AC 50Hz
2. Load Wattage: Max. 1000W incandescent bulb or Max. 300W fluorescent lamp
3. Detection Area: Max. 12 meters
4. Detection Angle: Max. 180º
5. Time-delay : From 10±5 seconds to 6±1 minutes adjustable
6. LUX Control Level : From daytime to darkness adjustable
7. Protection Class : IP44

Detection Angle

ทำไมต้องเลือกใช้  MH-36
1 material component ได้คุณภาพ
2 การประกอบ จากโรงงานได้คุณภาพ
3 มี CPU ช่วยในการประมวลผล
4 คงทน ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าดี มีคุณภาพ
รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Found: 0

No reviews found
Found: 0
Name
Email
One-line summary
Your Question
Validation Code

No reviews found
Categories